Zonder CO2 groeit er NIKS

Met andere woorden:" zonder CO2 groeit er NIKS!!"Dit was gewoon les 1 biologie op de middelbare school waar ze in Den Haag klaarblijkelijk niks meer vanaf weten!!