Koeien vernietigen de planeet??


De bewering dat megastallen van koeien nu opeens het probleem is, is 1 grote leugen!Het klopt helemaal dat er nu meer megastallen zijn dan 40 jaar of 70 jaar geleden. Daarintegen zijn de boerenbedrijven sterk gedaald (maar de overblijvende boerenbedrijven hebben een grotere stal) waardoor er een status quo is qua koeien:

  • Het aantal bedrijven met melkkoeien in Nederland is in de periode 1980–2016 met 49,3 duizend gedaald tot bijna 18 duizend. Per dag hebben bijna 4 veehouders de melkkoeien van de hand gedaan. Dit leidde tot schaalvergroting. De landbouwactiviteiten van de 'stoppers' zijn overgenomen door de melkveehouders die overbleven. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf nam toe van 38 in 1980 tot 97 in 2016.(klik op de link om de grafiek te bekijken) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/18/grotere-melkveebedrijven-en-meer-melk

In 2017 was er nog geen probleem met de boeren. 

Wat is er toch veranderd in die 5 jaar?

"Van der Wal Makelaardij is op 10 juni 2022 opgericht door Christianne van der Wal en gespecialiseerd in agrarisch vastgoed. Ben je op zoek naar een ruime kavel voor een datacenter of zoek je als projectontwikkelaar naar een geschikte locatie voor zonnevelden, windmolenparken, parkeerterreinen of een betonnen industriegebied? Bij Van der Wal ben je aan het juiste adres!"


"Met het poeder dat nu werd uitgevonden kan de uitstoot van een koe verminderd worden tot 30%."

"Wist je dat... je al 25.000 kilometers per jaar moet rijden om de uitstoot van één koe te evenaren? Dat is veel, maar dankzij een poeder kan de uitstoot van de viervoeters drastisch verminderd worden."

Bron: https://radio1.be/koeien-zorgen-voor-5-van-de-co2-uitstoot-op-aarde-maar-hulp-onderweg#:~:text=Met%20het%20poeder%20dat%20nu,de%20werking%20van%20het%20poeder.


Stikstof -Idioten:Co2 is niet onze vijand. We hebben het ook nodig.

(Gedeeld van Tim Gielen) 

Al is milieuvervuiling - of beter gezegd; de vernietiging van onze natuur - een serieus probleem dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de grote corporaties van de machtswellustelingen die onze aarde regeren, klimaatverandering is niets meer dan het zoveelste natuurlijke fenomeen dat door deze machtshebbers misbruikt wordt om hun politieke te agenda's uit te rollen, en om ons nóg afhankelijker en controleerbaarder te maken. 

De bizarre theorie dat Co2 zou bijdragen aan de opwarming van onze atmosfeer is gebaseerd op assumpties, en niet op feiten. Water, dat ook een broeikasgas is, heeft daarentegen wél een meetbaar effect op de temperatuur van de atmosfeer, maar de voorstanders van de Green Deal maken hier een soort "kip-of-het-ei-verhaal" van.Ze claimen dat het juist de verhoogde temperaturen zijn die zorgen voor méér water in de atmosfeer, en die verhoogde temperaturen worden volgens hen veroorzaakt door een hoger Co2-gehalte.

Totale onzin, waarvoor geen enkel bewijs is.

Sterker nog, er is juist erg veel bewijs voor dat er absoluut geen relatie bestaat tussen Co2 en een eventuele opwarming van de aarde, als men daar al van mag spreken.

Het tijdperk dat van ongeveer 485 tot 443 miljoen jaar geleden duurde wordt het Ordovicium genoemd. Aan het einde van dat tijdperk brak er een ijstijd aan die door de wetenschap als reden wordt gezien voor het uitsterven van ongeveer 85% van alle wezens die er op dat moment leefden. Het was dus ongelooflijk koud. Volgens metingen lag het Co2-gehalte in de atmosfeer destijds echter op zo'n 4000 ppm. Dat is ongeveer 10 maal zo hoog als tegenwoordig. Dit feit wordt door de klimaatlobby maar al te graag genegeerd.

Ook beweren wetenschappers dat het Ordovicium een tijdperk was waarin het zeeleven volop floreerde, terwijl men vandaag de dag beweert dat het oplopende Co2-gehalte juist één van de redenen is voor het uitsterven van het leven in onze oceanen. 

Ik denk dat het goed is om er eens bij stil te staan dat metingen van de temperatuur op aarde pas rond 1850 begonnen. Er liep toen een koude periode af die de "kleine ijstijd" genoemd wordt.Is het niet aannemelijk dat een "kleine ijstijd" wordt gevolgd door een periode waarin het relatief warmer is, aangezien alles in de natuur cyclisch is?Ik ben een groot voorstander van een veel groenere aarde, en van het beschermen van de natuur en de dieren, maar ik denk dat we wat vraagtekens moeten plaatsen bij de politieke agenda's die er schuilgaan achter de energietransitie waarop de media, de politiek en het bedrijfsleven aansturen.

Co2 is niet onze vijand, maar onze beste vriend. Het is de belangrijkste bouwsteen van alles dat op aarde leeft, en daarom verbaast het me ook niets dat de elite de uitstoot ervan drastisch wil beperken. Het waren namelijk juist de wetenschappers van Rockefeller Standard Oil (vandaag de dag ExxonMobil) die als eersten aan de bel trokken over Co2.

De Rockefellers ontkenden de onderzoeksresultaten van hun eigen wetenschappers opzettelijk en schepten er verwarring over die uiteindelijk geleid heeft tot grote antipathie voor de olie-industrie bij de massa. 

Laat u niet in de maling nemen.Boeren zouden minder antibiotica moeten gebruiken, maar als je eigen kitten of hond ziek is, ga je meteen naar de dierenarts en geef je antibiotica en medicijnen. 

Boeren moeten geen voer importeren, maar we eten met regelmaat couscous, soja, avocado, bananen, welke in ons land te koop zijn door te importeren... 

Boeren bederven het drinkwater met bestrijdingsmiddelen. Maar we douchen dagelijks met shampoo, spoelen medicijnen door de gootsteen en zwemmen in het zwembad met chloor... De boeren zouden minder bestrijdingsmiddelen nodig moeten hebben, maar we kopen in de winter aardbeien en asperges omdat we niet kunnen wachten tot het seizoen er is... De boeren moeten net zoveel vee houden als ze zelf kunnen produceren, maar we halen het goedkopere stuk buitenlands vlees in de winkel omdat het binnenlandse te duur is. 

Boeren zouden minder of geen bestrijdingsmiddelen en antibiotica nodig hebben als wij een gek gevormde wortel of appel met bruine vlekjes kopen, maar we kopen het goedkopere en mooiere product in de winkel.. Ja boeren zouden alles moeten veranderen... maar we kopen meer buitenlandse producten en heel goedkoop. Niemand is geïnteresseerd in welke en hoeveel antibiotica of bestrijdingsmiddelen daarvoor zijn gebruikt en dat we daar ook geen invloed op hebben! Daarna komt dat behandelde voedsel met het vliegtuig of schip naar ons toe.... maar we zijn ons 'milieu bewust'!