Klaus Schwab @ WEF

"You own nothing and You'll be Happy"

Klaus Schwab's boek: The Great RESET:

Klaus Schwab (Elite) oprichter & directeur van het WEF 

World Economic Forum

Klaus Schwab is de oprichter van het World Economic Forum, een internationale NGO gebaseerd in Zwitserland. Deze organisatie, die veel samenwerkt met de grootste bedrijfsleiders, politici, economen en journalisten, ziet de Corona "pandemie" als een unieke kans om de wereld drastisch te gaan veranderen.

In 2020 stelde hij een "Great Reset"-plan voor, ontworpen om de wereldorde volledig te revolutioneren. Dit plan wordt door Schwab voldoende gedetailleerd geschetst in zijn boek COVID-19: the Great Reset , gepubliceerd in de zomer van 2020.

Eugene Schwab was de vader van Klaus Schwab en volledig betrokken bij het naziregime.

Klaus Schwab: "Penetrate cabinets":

The Great Reset: 4th Industrial Revolution: 


Human 2.0/Transhumanisme

Chip in head (Neuralink/ Mark of the Beast 666):


Op de Website van WEF (World Economic Forum): Alexander De Croo is part of the 2015 intake of World Economic Forum Young Global Leaders.

https://www.weforum.org/agenda/authors/alexanderdecroo

=