Islamisering van Europa staat in de resolutie van Straatsburg       7 & 8 Juni 1975

OLIE  IN   RUIL   VOOR MOSLIM-IMMIGRATIE EN ISLAMISERING IN EUROPA

"regretting the relative neglect of the teaching of Arab culture and Arabic in Europe and looking forward to its development, hoping that European governments will help Arab countries to create the resources needed for the participation of immigrant workers and their families in Arab culture and religious life, asking the European press to show a sense of responsibility so that they may inform public opinion objectively and more fully about the problems of the Arab world"

"Calls on the governments of the Nine to approach the cultural aspect of the Euro-Arab dialogue in a constructive spirit and to give a higher priority to the popularisation of Arab culture in Europe."

"recognising the historic contribution of Arab culture to European development"

"regretting that cultural relations between European and Arab countries are still infrequent and limited in scope,"

Bron:  Resolutie van Straatsburg 8 Juni 1975  in het geel fluo op pagina 2 & 3

Klik op Download knop hieronder om de Resolutie van Straatsburg te downloaden:


Islamisering van Europa in ruil voor lage olieprijzen:


De kernpunten van deze resolutie stellen:

- dat Arabische immigranten die zich in Europa gaan vestigen gerechtigd zijn hun cultuur en hun godsdienst naar Europa te brengen, te promoten en te verspreiden.- dat Europese landen een contributie kunnen verwachten van de Arabische cultuur, vooral wat betreft het gebied der menselijke waarden (!)

- dat Europese regeringen akkoord gaan de grootste prioriteit te geven aan het verspreiden van Arabische cultuur in Europa.

- dat onze politici akkoord gaan om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten en hun families-dat onze academische instellingen en persorganen de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de Europese ontwikkeling benadrukken.

Laat ons eerst even terugkijken en chronologisch trachten schetsen wat de aanloop was die tot die resolutie heeft geleid, dan zouden we hoop ik toch een redelijk helder beeld kunnen schetsen.


Wat voorafging:

De Tweede Wereldoorlog was voorbij. De decennia die er op volgden kenden een nooit eerder gekende economische groei, doordat zowel de wereldbevolking en de welvaartgroei explosief stegen. Tussen 1950 en 1973 verdubbelde de welvaart. Steenkool werd door die stijging al snel ongeschikt als energiebron (de Walen hebben het toen geweten), aardolie en aardgas werden de enige energiedragers die het hoger welvaartsniveau kon ondersteunen. Kunststoffen en plastics werden gemeengoed in die jaren, ook deze worden hoofdzakelijk uit aardolie vervaardigd. Dan nog het stijgende benzine, diesel en kerosineverbruik, kortom, het belang van aardolie had midden de jaren '60 een centrale positie ingenomen als drijvende kracht voor onze welvaart.

Ondertussen was de dekolonisatie algemeen ingezet, Engeland en Frankrijk waren hun olierijke gebieden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten kwijt. De oliemarkt in de VS verdubbelde tussen 1950 en 1970, in Europa vernegenvoudigde ze. Alle Westerse landen beseften dat import uit het Midden-Oosten de enige mogelijkheid was.

De olieproducerende landen aldaar hadden ondertussen gesnapt dat men de vroegere macht van de grote oliemaatschappijen met hun consessies gemakkelijk kon breken, dat complete afhankelijkheid van het Westen betekende dat de olieproducerende landen zelf de prijs en productie kunnen bepalen.

Het Arabisch-Israelisch conflict van 1967 (Zesdaagse oorlog) en de Jom Kipoer-oorlog van 1973 waren het keerpunt. Traditioneel steunden de Westerse landen Israël, ondermeer de VS en Nederland stuurden strijders. In 1973 hebben de Arabieren dan olie als wapen ingezet en de eerste oliecrisis veroorzaakt.

De Arabische landen verhoogden toen de olieprijs met 70% en verminderden de olieproductie elke maand met 5%. Aan landen die Israel actief steunden werd geen druppel olie uitgevoerd, dus dat waren de VS en heel wat West-Europese landen. De boycot heeft ongeveer een jaar lang geduurd.

Dit was het einde van de "gouden jaren" zoals de oudere generaties steevast de welvaartsgroei van de '60er jaren beschrijven. De autoloze zondagen en het zomeruur werden ingevoerd, na de initiële schok werd via achterpoortjes wel aan olie geraakt, maar het bleek als snel dat de VS tegen een oliecrisis veel beter gewapend is dan West-Europa.

In de nasleep van die eerste grote oliecrisis, waarbij de Arabieren ons eens goed laten merken hebben dat zij de levensvatbaarheid van onze welvaart bepalen, moeten we het opstellen van de resolutie van Straatsburg situeren. "Als onze welvaart, onze moderne samenleving ons lief is, kunnen we maar beter naar hun pijpen dansen", daar komt het ongezouten op neer."

Bron Klik Hier!


DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG (OLIE IN RUIL VOOR MOSLIM-IMMIGRATIE EN ISLAMISERING).


De Eurabië Code deel 1   sept 2008:

"De drijvende kracht van Eurabië, de Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische Samenwerking, werd in 1974 in Parijs opgericht. Ze heeft nu meer dan zeshonderd leden - van alle grote Europese politieke partijen - die actief zijn in hun eigen nationale parlementen, evenals in het Europese Parlement. Frankrijk is nog steeds de belangrijkste voorvechter van deze associatie"

"Vanaf 1967 begon Frankrijk echter een uitgesproken pro-Arabische koers te varen."

"De islamitische bevolking groeit explosief. Volgens sommigen is één op de drie baby's die in Frankrijk worden geboren een moslim"

"Dit is een kwestie van een totale transformatie van Europa, het resultaat van opzettelijk beleid," zei Bat Ye'or. "We stevenen nu af op een totale verandering in Europa, dat meer en meer geïslamiseerd zal raken en een politieke satelliet zal worden van de Arabische en islamitische wereld. De Europese leiders hebben besloten tot een alliantie met de Arabische wereld, waardoor ze het op zich hebben genomen de Arabische en islamitische benadering van de Verenigde Staten en Israël te accepteren. Dit niet alleen met betrekking tot buitenlandse politiek, maar ook waar het kwesties betreft die te maken hebben met de interne Europese maatschappij, zoals immigratie, de integratie van de immigranten en het idee dat de islam deel uitmaakt van Europa."


Bron:  De Eurabië Code deel 1


Bat Ye'or in haar boek Eurabia: The Euro-Arab Axis (Eurabië: de geheime banden tussen Europa en de Arabische wereld)