Zonnepanelen brief aan Bart Tommelein

Geachte heer Bart Tommelein, 

Reeds 11 jaar geleden heb ik besloten van zonnepanelen te plaatsen op mijn woning.Mijn verbruik ( elektriciteit ) was toen om en bij 3 500 kWh/jaar.In samenspraak met de uiteindelijke plaatsingsfirma heb ik een installatie gekozen van 20 panelen met een opbrengst van om en bij 5 500 kWh / jaar. Dus meer dan mijn verbruik.Dit was bewust gezien de toekomstige investeringen zoals warmtepomp, IR verwarming en de elektrische auto...4 jaar na de plaatsing kwam het beleid met het prosumententarief.Terwijl de elektriciteit die ik op het net plaatste het net amper gebruikt gezien deze de verliezen op het stroomnet compenseert. 

Toen de discussie begon over het afschaffen van de "terug draaiende teller" kwamen er reeds veel vragen naar boven inzake de rentabiliteit van zonnepanelen. 

Uiteindelijk kwam u op TV in Terzake verklaren dat zonnepaneeleigenaars op hun beide oren mochten slapen : de teller zou 15 jaar virtueel blijven terug draaien ...

Dit blijkt dus een leugen te zijn geweest.

Ondertussen heb ik al investeringen uitgevoerd zoals voorzien bij de investering...De warmtepomp is een feit.De IR elektrische installatie ook. Tevens een warmwater via warmtepomp. 

De elektrische auto is er nog niet vanwege geen vertrouwen in deze technologie. 

De meeste van deze investeringen werken voor meer dan 70 % als de zon niet schijnt ...Met andere woorden al deze investeringen zijn voor dezelfde 70 % nutteloos geweest.Ik weet dat via batterijen een beter eigen verbruik haalbaar is doch enerzijds vertrouw ik deze technologie niet en anderzijds is dat weeral een zeer dure investering om gewoonweg mijn EIGEN GEPRODUCEERDE STROOM te kunnen gebruiken.Via deze dure investering kan ik misschien 65 % van de opgewekte stroom zelf verbruiken ( alhoewel dit niet haalbaar is zonde bijkomende software en een slimme module ) .

Dus ik moet in het totaal +/- 15 000 euro ophoesten om mijn eigen stroom te kunnen gebruiken...

Gezien de huidige energiecrisis waar alle energieprijzen ons dreigen failliet te maken wordt mijn beklag nog veel ernstiger.In feite is dit fenomeen het resultaat van een uiterst slecht beleid van alle politici ( van vroeger tot en met de huidige ) die enkel en alleen inzitten met hun eigen gewin ( meervoud gezien de cumul zucht : gemiddeld 6,61 mandaten) , macht en connecties. 

Ik ben NIET van plan om vanaf 01/01/2025, wanneer de slimme teller een feit zal zijn, deze bijkomende meerkosten te betalen door o.a. uw leugens en loze beloftes.

Ik betaalde elk jaar het prosumententarief + de vaste kosten. ( * )Vanaf 2025 kan u dus een factuur van mij verwachten van het bedrag dat hoger zal zijn dan het de opgesomde normale kost. ( * ).

Als u deze facturen niet betaald zal ik verplicht zijn van dit bedrag in mindering te brengen op de te betalen belastingen.

Hoogachtend Paul Scheers