Methaan dat vrijkomt bij de vertering door herkauwers zowel langs de voor- als achterkant verlaat

"Zo'n 1,7 miljard runderen lopen er op aarde rond. Die zijn niet alleen een bron van vlees, melk en kaas, maar ook van broeikasgassen. Vooral dan van methaan, dat vrijkomt bij de vertering door herkauwers en de dieren zowel langs de voor- als achterkant verlaat.

Deels daardoor zijn runderen in hun eentje verantwoordelijk voor twee derde van de klimaatimpact van de hele veestapel. Minder of geen vlees eten, en dan vooral rundvlees, heet daarom goed te zijn voor het klimaat."

Bron: EOS Wetenschap: https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoe-schuldig-de-koe-aan-klimaatverandering

Waar zit het echte methaan probleem?