Boeren die moeten sluiten door stikstofdecreet

24/2/2022:  "60 Vlaamse veebedrijven gedwongen onteigend vanwege stikstof"

"De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het stikstofdossier. De grootste impact is er voor de intensieve veehouderij. Zeker 60 veebedrijven, die in een zogeheten rode zone liggen, moeten tegen 2025 de deuren sluiten, vijf jaar eerder dan 2030 het jaar dat eerder vooropgezet was. "

Bron: https://www.melkvee.nl/artikel/455640-60-vlaamse-veebedrijven-gedwongen-onteigend-vanwege-stikstof/


"Melkveebedrijf van abdij van Averbode moet na 900 jaar deuren sluiten wegens stikstofdecreet"

 "Een jaar later kreeg het melkveebedrijf nog een milieuvergunning na overleg met de verschillende instanties. Het investeerde toen in de boerderij om de stikstofuitstoot te verminderen. "We namen zelfs extra maatregelen die niet in de milieuvergunning waren opgenomen", klinkt het. Het ging dan bijvoorbeeld om een ecovloer waardoor de mest sneller in een put zou vallen, een weidegang waardoor de runderen het grootste deel van de dag buiten zaten, een goede ventilatie met beneveling, waardoor gassen minder snel worden verspreid. Er werden ook een speciaal ras van alpenkoeien gekocht die minder belastend zijn voor het milieu. Al die maatregelen moesten de stikstofuitstoot naar beneden krijgen."