Windmolens:

4 Januari 2024: Noordzee gisteren. Ideaal windje, maar er staan er te veel stil. Er staan er te vaak te veel stil. Reparatie, maar ook constructie, fabricage en transport zijn 100% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Tot in lengte van dagen.

https://www.facebook.com/EMKvissers/videos/746254717398665
Windmolenpark op de Noordzee: een ramp in wording