Mondmaskers zijn schadelijk voor (kleine) kinderen bij langdurig gebruik !!

CO2 sensor bereikt meer dan 9999 ppm & slaat Tilt.         Waardes die het CO2 toestel niet kan lezen.

 • Door dezelfde lucht weer in te ademen, stijgen de CO2 ppm waardes explosief.    
 •  CO2 moet gemeten worden onder het mondmasker! 

CO2-concentraties ppm tabel:

Richtlijnen voor CO2 in binnenruimten:

 • Groen: 400 tot 800 ppm is goed (┬▒400 is het niveau van de buitenlucht).
 • Oranje: 800 tot 1200 is medium.
 • Rood: 1200+ is slecht (1200 is echt de limiet voor binnen-lucht, ventileren is noodzakelijk).
 • Waarvoor mondmaskers echt dienen:

  Feiten en studies (Ph.D.):

  • Verschillende studies onderaan bewijzen dat mondmaskers voor kinderen schadelijk zijn.  
  • Hoe jonger het kind, hoe slechter. De hersenen van jonge kinderen zijn in volle ontwikkeling en hebben steeds zuivere zuurstof nodig.
  • Bij langdurig gebruik ( 6 hours, days and days for weken....) kan ONHERSTELBARE hersenschade optreden bij (jonge)  kinderen! 

  Waarheid:

  28-8-2020: Steven Van Gucht: "Mondmaskers voor kinderen in lagere school hebben geen zin" 

  Uit onderzoeken is gebleken dat het virus minder besmettelijk is bij jonge kinderen. Er is minder kans dat ze het aan elkaar doorgeven en er is ook minder risico dat ze ouderen besmetten.


  Er wordt gewaarschuwd door experts voor de negatieve gevolgen van het dragen van de mondkap, omdat door gebruik er een disbalans optreedt in de zuurstof- en kooldioxideverhouding in het bloed. Dit zou nadelige invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Zou het niet op zijn minst grondig onderzocht moeten worden wat dit precies betekent voor de gezondheid, voordat we onze kinderen - wier brein in ontwikkeling extra gevoelig is voor de chemische balans - verplichten om een mondkap te dragen? 


  Children Wearing Masks Will Suffer Irreversible Brain Damage. Brain Damage CANNOT BE REVERSED... : Dr. Margarite Griesz-Brisson M.D., Ph.D., is a Consultant Neurologist and Neurophysiologist with a PhD in Pharmacology, with special interest in neurotoxicology, environmental medicine, neuroregeneration and neuroplasticity


  Study shows how masks are harming children

  The problems that children are having wearing masks include increased irritability, headaches, difficulty concentrating, less happiness, reluctance to go to school, malaise, impaired learning and drowsiness or fatigue


  Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het dragen van mondkapjes aanzienlijke gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Uiteenlopend van hoofdpijn en misselijkheid tot kooldioxide-ophoping in het bloed en hypoxie. Dit laatste - zuurstoftekort in de weefsels - kan tot levensbedreigende complicaties leiden.


  Immunoloog dr. Carla Peeters

  "Door het dragen van mondkapjes stijgt de temperatuur en de luchtvochtigheid verandert. Alleen al het psychologisch effect op het dragen van een mondkapje kan een verandering in de wijze van ademen bewerkstelligen. Afhankelijk van het soort masker/mondkapje wordt door de drager meer weerstand in ademen ervaren en kunnen problemen ontstaan om voldoende O2 in te ademen. Wanneer een te kort aan O2 wordt ervaren neemt de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel (flight-fight reactie) toe. De hartslag wordt sneller; een risico voor onwel of moe voelen en zelfs flauwvallen. Hoofdpijn, huidreacties en jeuk als gevolg van het dragen van maskers zijn eveneens beschreven. Ervaren ongemak leidt tot meer stress met als gevolg een vicieuze cirkel. Wanneer een masker langdurig achter elkaar gedragen wordt kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen en het CO2 gehalte toenemen. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van bacteri├źn en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht."


  Dr. Russell Blaylock, neurochirurg.

  Onderzoekers hebben ontdekt dat door het mondkapje het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk vermindert. Des te langer het masker wordt gedragen, des te meer daalt het zuurstofniveau in het bloed. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker juist voor een verhoogd risico op infecties.


  De componenten die je via een mondmasker inademt zijn toxisch.

  Mensen die sterven aan Covid 19 blijken een hypoxisch letsel te hebben. Nog preciezer: ze hebben een histotoxisch hypoxisch letsel. Zo wordt het in de medische literatuur genoemd. Dit letsel ontstaat door vergiftiging van de longen. Het masker bestaat uit verschillende componenten, zoals plastic en propyleen. Als je door het masker ademt, worden deze componenten vochtig.

  De vochtigheid breekt de componenten af en je ademt deze giftige stoffen in, waardoor het immuunsysteem nog gevoeliger wordt.

  https://www.gezondwereldnieuws.com/mondmasker-verzwakt-het-immuunsysteem-en-maakt-ons-vatbaar-voor-ziekten


  Er is door het Amerikaanse National Institute of Health (NIH) al geruime tijd onderzoek gedaan naar de effecten van mondkapjes op de gezondheid. Vijf onderzoeken, gedaan in 2004, 2015, 2018, 2019 en 2020 concluderen dat het dragen van mondmaskers tot aantoonbare negatieve gezondheidseffecten leidt. Hieronder valt ook een afname van het zuurstofniveau in het bloed.

  Daarnaast is er een onderzoek van 2015 dat waarschuwt tegen het gebruik van niet-medische mondkapjes. Het gaat dan om de negatieve effecten op de gezondheid van de drager door het vasthouden van vocht, het hergebruik van de kapjes en de matige luchtdoorlatendheid van niet-medische mondkapjes. Al deze factoren dragen volgens de onderzoekers bij aan een verhoogd risico op infectie van de luchtwegen.


  Dr. Colleen Huber. Wetenschappelijk onderzoek wijst keer op keer uit dat mondkapjes niet beschermen tegen virussen en niet effectief zijn tegen de verspreiding van virussen. Gebruik van mondkapjes leidt eerder tot meer risico's en kan schadelijk zijn voor de gezondheid.


  The study, published in the Journal of the American Medical Association Pediatrics section, found that the wearing of nose and mouth coverings by children leads to an increase in carbon dioxide levels in both inhaled and exhaled air while wearing a mask. The authors, a group of physicians from Germany, Poland and Austria, concluded that the findings "suggest that children should not be forced to wear face masks." 


  The JAMA report measured averages of 13,120 to 13,910 ppm of carbon dioxide in the inhaled air of children wearing masks, which is over six times higher than the unsafe threshold.

  The JAMA report follows a larger German survey of over 25,000 children, which found 68 percent of them reportedly had problems while wearing facial coverings.

  "Most of the complaints reported by children can be understood as consequences of elevated carbon dioxide levels in inhaled air," the JAMA study concluded. "This is because of the dead-space volume of the masks, which collects exhaled carbon dioxide quickly after a short time."


  The results of the study were amazing. Participants who worked in the elevated CO2 levels were found to have significant difficulty with their decision making abilities and thinking capabilities.


  In rare cases, it can actually be pretty dangerous, according to the National Institutes of Health (NIH). They say that inhaling high levels of carbon dioxide (CO2) may be life-threatening. Hypercapnia (carbon dioxide toxicity) can also cause headache, vertigo, double vision, inability to concentrate, tinnitus (hearing a noise, like a ringing or buzzing, that's not caused by an outside source), seizures, or suffocation due to displacement of air..


  European study found that children wearing masks for only minutes could be exposed to dangerous carbon dioxide levels.

  The study was funded by a German public charity and led by Harald Walach, PhD, from the Poznan University of the Medical Sciences, Pediatric Clinic.


  Is the idea that masks may be dangerous in any way, shape, or form expressed in scientific literature? Yes, it is. For example, a large meta analysis published in the Journal Environmental Research and Public Health titled, "Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?" looked at 65 studies pertaining to prolonged mask wearing to examine whether or not there may be any health consequences. The study expressed, explained and presented evidence for their claim that "extended mask-wearing by the general population could lead to relevant effects and consequences in many medical fields." It pointed out a number of physiological and psychological concerns and emphasized the harm that could be done to children.

  NL Minister van Volksgezondheid over mondmaskers: "is schijnveiligheid"

  VL Viroloog Marc Van Ranst: "Ik snap niet dat mensen maskers dragen"