Behandelingen met antivirale middelen (RIVM Website)

"Variola wordt veroorzaakt door een DNA-virus behorend tot het genus orthopoxvirus. Andere leden van dit genus zijn monkeypoxvirus, vacciniavirus en koepokvirus."

Behandelingen met antivirale middelen:

"Naast passieve immunisatie met vaccinia immuunglobuline (VIG) bestaan er ook meerdere antivirale middelen.

  • Tecovirimat is sinds 2018 geregistreerd door de FDA voor behandeling van pokken, waarbij een behandelduur van 14 dagen wordt aangehouden. Dit orale middel blokkeert het virale envelopeiwit P37, zodat er geen nieuwe infectieuze virussen vanuit geïnfecteerde cellen kunnen ontsnappen. Het is geregistreerd voor volwassenen en kinderen vanaf 13 kg. Het is niet in Europa geregistreerd. Werkzaamheid is aangetoond bij apen die geïnfecteerd waren met monkeypox, waarbij na het verschijnen van huidlesies op dag 4 na blootstelling nog overleving mogelijk was (Grosenbach, NEJM, 2018). In hetzelfde onderzoek bleek het ook effectief bij konijnen met een orthopoxvariant die konijnen infecteert. Bij 359 menselijke vrijwilligers werden geen ernstige bijwerkingen aangetoond (Grosenbach, NEJM, 2018).
  • Cidofovir is een DNA polymerase-inhibitor die ook bij dieren actief gebleken is tegen poxvirussen indien intraveneuze toediening binnen 1-2 dagen na blootstelling gestart wordt. Echter, vanwege nefrotoxiciteit wordt dit als tweedekeustherapie gezien.
  • Brincidofovir is de orale vorm van cidofovir zonder het verhoogde risico op nefrotoxiciteit. Het is nog niet geregistreerd. Ook van dit middel, dat actief is tegen DNA-virussen zoals adenovirus, BK-virus en CMV, is bij dieren aangetoond dat het de kans op overleving significant vergroot tot 48 uur na start van koorts (Trost, Antivir Res, 2015; Grossi, Antivir Res, 2017). Veiligheid bij de mens is onderzocht in meerdere onderzoeken bij de behandeling van verschillende virusinfecties, waarbij geen bijzondere bijwerkingen werden aangetoond (Chittick, Antivir Res 2017)."

"RIVM verwijdert feit dat er een anti-viraal middel is tegen apenpokken van website" 

"Door de behandeling met een regulier geneesmiddel te verwijderen, is er alleen nog behandeling met een vaccin mogelijk. Waar kennen we dat ook weer van?"

Bron Klik Hier!


Voor een keer zegt Viroloog MVR de waarheid: