Oorlog Oekraïne-Rusland

  • "In februari 2022 komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Op 7 februari heeft Emmanuel Macron tijdens zijn bezoek aan Moskou tegenover Vladimir Poetin zijn gehechtheid aan de akkoorden van Minsk bevestigd, een verbintenis die hij de volgende dag aan het eind van zijn ontmoeting met Volodymyr Zelensky heeft herhaald. Maar op 11 februari eindigde de vergadering van de politieke adviseurs van de leiders van het "Normandische formaat" in Berlijn, na negen uur werk, zonder enig concreet resultaat: de Oekraïners weigerden nog steeds de akkoorden van Minsk toe te passen, blijkbaar onder druk van de Verenigde Staten. Vladimir Poetin merkte op dat Macron loze beloften had gedaan en dat het Westen niet bereid was om de afspraken te handhaven, zoals het al acht jaar doet."
  • "De Europese Unie was niet in staat de uitvoering van de akkoorden van Minsk te bevorderen, integendeel, zij heeft niet gereageerd toen Oekraïne zijn eigen bevolking in de Donbass bombardeerde. Als dat was gebeurd, had Vladimir Poetin niet hoeven te reageren. Afwezig in de diplomatieke fase, onderscheidde de EU zich door het conflict aan te wakkeren. Op 27 februari heeft de Oekraïense regering ermee ingestemd onderhandelingen met Rusland te beginnen. Maar een paar uur later stemde de Europese Unie voor een budget van 450 miljoen euro om wapens te leveren aan Oekraïne, wat olie op het vuur gooide. Vanaf dat moment vinden de Oekraïners dat ze geen overeenkomst hoeven te bereiken. Het verzet van de Azov-militie in Mariupol zal zelfs een bewapeningsimpuls van 500 miljoen euro uitlokken."
  • "De dramatische ontwikkelingen waarvan wij thans getuige zijn, hebben oorzaken die wij kenden, maar weigerden te zien:

    • strategisch, de uitbreiding van de NAVO (die we hier niet hebben behandeld);

    • politiek gezien, de westerse weigering om de akkoorden van Minsk uit te voeren;

    • en operationeel, de voortdurende en herhaalde aanvallen op de burgerbevolking van de Donbass gedurende de afgelopen jaren en de dramatische toename eind februari 2022." In strijd met Minsk akkoorden!

  • "Met andere woorden, wij kunnen de Russische aanval natuurlijk betreuren en veroordelen. Maar WIJ (d.w.z. de VS, Frankrijk en de EU voorop) hebben de voorwaarden geschapen voor het uitbreken van een conflict. Wij tonen medeleven met het Oekraïense volk en de twee miljoen vluchtelingen. Dat is prima. Maar als we een greintje medeleven hadden gehad met hetzelfde aantal vluchtelingen van de Oekraïense bevolking van de Donbass die door hun eigen regering zijn afgeslacht en acht jaar lang in Rusland zijn opgehoopt, zou dit alles waarschijnlijk niet zijn gebeurd."

Laten we terugkijken op het akkoord van 1990 van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker dat de NAVO na de val van de Berlijnse Muur niet verder naar het oosten zou uitbreiden. Oekraïne, Zweden en Finland willen lid worden van de NAVO.

Idioterij

"Tekort aan muntstukken van 5 en 10 cent door de oorlog"