*BIBLE PROPHECY* ᴄʜɪɴᴀ & ɪɴᴅɪᴀ READY TO IMPLEMENT THE 666      "MARK OF THE BEAST" !!

07-01-2019

Sweden employee's: Chip in right hand to open doors. 

China: Social credit/Pay system via Smartphone

India: pay via smartphone


Who is the Anti-Christ?

Luke 10:18 Jesus said in Hebrew that he saw Satan falling as Lightning from the heavens.

The Hebrew word for Lightning is  baw-rak or bad rawk or BARAQ 

ISAIAH 14:12-19

Hebrew for "The heights" or "from the heavens" is BAM MAW

Bad-rak Bam-Maw or Baraq (o)Bamma(w)29-11-2018 WW3 Bible Prophecy about Nukes


Op de helft van de laatste Jaarweek zal de antichrist met zijn rechterhand, de valse profeet, de mensen op aarde dwingen om zijn merkteken te gaan dragen (Openb. 13). Er zal dan alleen nog maar gekocht en verkocht kunnen worden door hen die op hun rechterhand of voorhoofd gemerkt zijn, met het getal "666". Velen zullen het merkteken accepteren, omdat zij anders niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien: "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig"(Openb. 13:16-18)".

Maar als genoeg mensen in zonde leven, bijvoorbeeld ontrouw zijn in het huwelijk, dan wordt het niet meer als zonde gezien. De wetten van God worden verworpen, de wetten van de samenlevingen uiteindelijk ook de wetten van het land veranderen om tegemoet te komen aan het aangepaste begrip van wat goed en slecht is.

Onreinheid en zonde mogen dus blijven leven en de mens groeit verder en verder van God - en dat is precies Satans bedoeling. Het overgrote deel van de wereld heeft zich aan deze geest overgegeven, omdat het ze de mogelijkheid geeft om comfortabel te leven, zonder een slecht geweten.